For DEVELOPER

img01

Nâng cao giá trị tài sản
thông qua dịch vụ quản lý

Bất động sản không đơn thuần chỉ là xây dựng xong một tòa nhà là kết thúc.
Cho dù đó là một tòa nhà văn phòng hay tòa nhà chung cư, nếu dịch vụ quản lý không đầy đủ thì sự bất mãn của người sử dụng tòa nhà sẽ tăng lên và hệ quả là giá trị tài sản của bất động sản sẽ đi xuống.
VISAHO tiếp tục cung cấp dịch vụ quản lý chất lượng cao cho chủ sở hữu bất động sản để gia tăng mức độ hài lòng của khách thuê tòa nhà văn phòng và cư dân của chung cư.
Nhờ đó, nhu cầu và giá trị tài sản có thể được nâng cao.

Giảm thiểu chi phí và công sức của chủ sở hữu cho công việc quản lý

Khó nhất của Bất động sản là việc quản lý hằng ngày.
Phương án quản lý tối ưu và chi phí tương ứng là bao nhiêu, khi xảy ra vấn đề với khách thuê tòa nhà văn phòng hay cư dân của chung cư thì xử lý như thế nào.
Đối với những phiền não này, VISAHO sẽ phát huy cả kinh nghiệm 60 năm tại Nhật Bản và thành tích quản lý từ trước đến nay để có thể cung cấp phương án có lợi nhất cho chủ sở hữu tòa nhà.

img02

Giảm thiểu chi phí và công sức của chủ sở hữu cho công việc quản lý

Khó nhất của Bất động sản là việc quản lý hằng ngày.
Phương án quản lý tối ưu và chi phí tương ứng là bao nhiêu, khi xảy ra vấn đề với khách thuê tòa nhà văn phòng hay cư dân của chung cư thì xử lý như thế nào.
Đối với những phiền não này, VISAHO sẽ phát huy cả kinh nghiệm 60 năm tại Nhật Bản và thành tích quản lý từ trước đến nay để có thể cung cấp phương án có lợi nhất cho chủ sở hữu tòa nhà.

Đầu trang

Liên hệ

024-3221-6336

8:30 - 12:00 13:00 - 17:30 Thứ hai ~ Thứ sáu