For DEVELOPER

img01

Nâng cao giá trị tài sản
thông qua dịch vụ quản lý

Bất động sản không đơn thuần chỉ là xây dựng xong một tòa nhà là kết thúc.
Cho dù đó là một tòa nhà văn phòng hay tòa nhà chung cư, nếu dịch vụ quản lý không đầy đủ thì sự bất mãn của người sử dụng tòa nhà sẽ tăng lên và hệ quả là giá trị tài sản của bất động sản sẽ đi xuống.
VISAHO tiếp tục cung cấp dịch vụ quản lý chất lượng cao cho chủ sở hữu bất động sản để gia tăng mức độ hài lòng của khách thuê tòa nhà văn phòng và cư dân của chung cư.
Nhờ đó, nhu cầu và giá trị tài sản có thể được nâng cao.

Hỗ trợ công việc bàn giao căn hộ từ Chủ đầu tư cho cư dân

Khi cư dân vào căn hộ ở thì có nhiều công việc cần bàn giao và thường phát sinh nhiều vấn đề. Thực hiện công việc bàn giao mà không phát sinh vấn đề là điều rất quan trọng để xây dựng được mối quan hệ hữu hảo giữa Chủ đầu tư và cư dân. Từ trước đến nay, VISAHO đã có kinh nghiệm nhiều lần thực hiện hỗ trợ công việc bàn giao, chúng tôi không chỉ đưa ra tư vấn mà còn có thể thực hiện hỗ trợ công việc.

img02

Hỗ trợ công việc bàn giao căn hộ từ Chủ đầu tư cho cư dân

Khi cư dân vào căn hộ ở thì có nhiều công việc cần bàn giao và thường phát sinh nhiều vấn đề. Thực hiện công việc bàn giao mà không phát sinh vấn đề là điều rất quan trọng để xây dựng được mối quan hệ hữu hảo giữa Chủ đầu tư và cư dân. Từ trước đến nay, VISAHO đã có kinh nghiệm nhiều lần thực hiện hỗ trợ công việc bàn giao, chúng tôi không chỉ đưa ra tư vấn mà còn có thể thực hiện hỗ trợ công việc.

Đầu trang

Liên hệ

024-3221-6336

8:30 - 12:00 13:00 - 17:30 Thứ hai ~ Thứ sáu