job description

Giám đốc quản lý
toà nhà

Giám đốc quản lý toà nhà

Giám đốc quản lý toà nhà

Kỹ sư trưởng

Kỹ sư trưởng

Nhân viên kế toán

Nhân viên kế toán

Nhân viên giám sát dịch vụ

Nhân viên giám sát dịch vụ

Nhân viên kỹ thuật tòa nhà

Nhân viên kỹ thuật tòa nhà

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên hành chính dự án

Nhân viên hành chính dự án

Trợ lý giám đốc quản lý

Trợ lý giám đốc quản lý

Nhân viên lễ tân

Nhân viên lễ tân

Đầu trang

Liên hệ

024-3221-6336

8:30 - 12:00 13:00 - 17:30 Thứ hai ~ Thứ sáu