Quality service

Cơ chế duy trì dịch vụ
chất lượng cao

 • Mô hình của Công ty quản lý thông thường
 • Mô hình Văn phòng Tổng công ty VISAHO

VISAHO Standard 2019 và Nhóm quản lý chất lượng

 • VISAHO Standard
  Chúng tôi không chỉ áp dụng những tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của VISAHO được xây dựng theo chất lượng dịch vụ của Nhật Bản cho nhân viên của VISAHO mà còn áp dụng cho nhân viên của công ty đối tác (Nhà thầu vệ sinh, an ninh…)

  Trong ngành quản lý vận hành mặc dù các công ty đều sử dụng quy trình nhưng hầu như không có công ty nào phân chia rõ tiêu chuẩn và quy trình để xây dựng và vận hành.
  Dù có quy trình thực hiện đi chăng nữa mà không làm rõ “tiêu chuẩn” thì sẽ không thể đảm bảo chất lượng cao.
  Trước hết, VISAHO phải bắt đầu từ việc thiết lập tiêu chuẩn cao hơn mặt bằng chung so với các công ty khác. Nhờ việc tiến hành xây dựng được quy trình để đáp ứng tiêu chuẩn sau khi đã hình thành tiêu chuẩn chúng tôi có khả năng kiểm tra, phán đoán khi thực hiện xong và kết quả là chúng tôi có thể duy trì được chất lượng dịch vụ cao.

 • VS2019 & Quality Control TEAM
年々高い基準を設定!

Đào tạo + Giáo dục

Tại VISAHO chia công tác đào tạo vốn được coi là một, thành 3 nội dung rõ ràng và tiến đồng thời 3 nội dung này.

 • 熱血信条伝達

  01

  Truyền đạt nhiệt huyết, lý tưởng

  Chia sẻ tinh thần, tầm nhìn, định hướng và cách làm của công ty.
  Trong những buổi họp sáng hàng tuần, Tổng giám đốc người Nhật Bản trực tiếp truyền đạt tới nhân viên. Là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, lý tưởng kiên định là thứ mà không phải ai có thể bắt chước được.

 • 熱血研修

  02

  Đào tạo nhiệt huyết

  Đào tạo những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc thực tế. Người Nhật Bản ngay từ khi còn nhỏ đã được đào tạo rất nghiêm khắc. Để nâng trình độ người Việt Nam lên tới mức này, những người giảng viên nhiệt huyết cần tiến hành đào tạo bằng toàn bộ tâm sức của mình.

 • 高速教育

  03

  Giáo dục cấp tốc

  Giáo dục là việc thiết lập và thực hiện chương trình đào tạo một cách có kết hoạch như luân chuyển vị trí, đào tạo… để nâng cao trình độ cho nhân viên. VISAHO tiến hành giáo dục cấp tốc với tâm niệm là “Đào tạo được những giám đốc dự án nhanh hơn so với các công ty khác”. Kết quả là chúng ta sẽ giáo dục được những nhân viên trẻ trung, khỏe mạnh và ưu tú.

Checklist chất lượng dịch vụ và checklist nghiệp vụ

Chúng tôi đang xây dựng Shikumi - Cơ chế trong đó các nhân viên giám sát dịch vụ tại dự án hàng ngày dành thời gian để kiểm tra xem chất lượng dịch vụ có đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng quy định không, công việc có được thực hiện theo quy định trong quy trình không, phản hồi lại kết quả kiểm tra và giúp ích cho việc đào tạo.

サービス品質チェックリストと業務チェックリスト

Chất lượng VISAHO

一定レベル以上をクリア

Đầu trang

Liên hệ

024-3221-6336

8:30 - 12:00 13:00 - 17:30 Thứ hai ~ Thứ sáu