news

30/06/2020

Capital Place và The Sankei Building ký hợp tác

Tiếp nối những thành công tại TP Hồ Chí Minh, VISAHO (Sankei Building) rất tự hào khi nhận được sự tin tưởng từ Capital Palace khi cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng hạng A tại 29 Liễu Giai Hà Nội.

Tất cả những nhân sự quản lý tòa nhà văn phòng tại VISAHO (Sankei Building) đều đạt chứng chỉ VISAHO Certificate nhằm tiêu chuẩn hóa chất lượng dịch vụ cao cấp khi đi vào hoạt động quản lý tòa nhà.

Đầu trang

Liên hệ

024-3221-6336

8:30 - 12:00 13:00 - 17:30 Thứ hai ~ Thứ sáu