news

30/09/2019

Sự kiện tổ chức Trung thu tại các toà nhà

Công ty cổ phần VISAHO đã tổ chức sự kiện Trung thu tại các tòa nhà
mà công ty đang quản lý từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9

 

■ Thăng Long Number 1

■ Nadyne Gardens

■ Hoàng Thành Tower

■ Hong Kong Tower

■ Horizon Tower

■ New Horizon City

Liên hệ để biết thêm chi tiết về sự kiện tại đây: https://visaho.vn/contact/

Đầu trang

Liên hệ

024-3221-6336

8:30 - 12:00 13:00 - 17:30 Thứ hai ~ Thứ sáu