news

24/09/2019

Trang chủ đã được làm mới

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của VISAHOJSC (Trụ sở chính: Thành phố Hà Nội, Giám đốc đại diện: Akihiro Nakamura, sau đây gọi là: Công ty).

Lần này, Để truyền đạt rõ ràng hơn nội dung kinh doanh của Công ty, chúng tôi đã làm mới lại trang web và bắt đầu phát hành vào ngày 24 tháng 9. Thông tin mới nhất sẽ được cập nhật tại đây và chúng tôi sẽ cố gắng để tiếp tục cải thiện dịch vụ và làm phong phú thêm nội dung.

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung này, xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây:
info@visaho.vn

Đầu trang

Liên hệ

024-3221-6336

8:30 - 12:00 13:00 - 17:30 Thứ hai ~ Thứ sáu