news

30/05/2019

Đã mở văn phòng Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: Thành phố Hà Nội, Giám đốc đại diện: Akihiro Nakamura (sau đây gọi là: Công ty) đã mở văn phòng mới tại Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích tăng cường mở rộng dịch vụ quản lý nhà chung cư và tòa nhà tại khu vực Hồ Chí Minh và bắt đầu hoạt động vào ngày 30 tháng 5.

Địa chỉ của văn phòng Hồ Chí Minh như sau:
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Circo Nguyễn Trãi, tầng 3, số 09 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. HCM

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung này, xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây:
mailto:info@visaho.vn

Đầu trang

Liên hệ

024-3221-6336

8:30 - 12:00 13:00 - 17:30 Thứ hai ~ Thứ sáu