contact

Để được tư vấn chi tiết về dịch vụ, vui lòng liên hệ với VISAHO tại đây.

024-3221-6336

8:30 - 12:00 13:00 - 17:30 (Từ thứ 2 ~ thứ 6)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới và nhấn nút “Gửi”.
Công ty chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.

Leave this empty:

Tên Công Ty
*Tên Bạn
Điện Thoại Liên Lạc
*Địa Chỉ Email
Nội dung

[Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân]

Trang web sẽ không tiết lộ hoặc chuyển thông tin cá nhân này cho bất kỳ bên thứ ba nếu như chưa có sự chấp thuận của bạn.
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân này để phục vụ cho những yêu cầu của bạn.
Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Quản trị viên sẽ chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn và thông tin đó sẽ được quản lý một cách thích hợp.

Nếu không gửi được bằng biểu mẫu này, vui lòng gửi thông tin đến email

Đầu trang