For board members

img01

Để cung cấp cho Quý cư dân một cuộc sống tập thể thuận lợi

Chúng tôi hỗ trợ toàn diện các công việc khác nhau của Ban quản trị như tổ chức Hội nghị nhà chung cư, thành lập Ban quan trị, tiếp nhận khu vực chung từ Chủ đầu tư và xây dựng các quy định trong chung cư. Ngoài ra, ngay cả khi có những ý kiến bất đồng giữa Ban quản trị và Chủ đầu tư, chúng tôi sẽ đề xuất cách giải quyết vấn đề từ góc nhìn chuyên nghiệp.

Để hướng tới cư dân,
từng người từng người một.

Chung cư là nơi sinh sống của nhiều cư dân.
Tuy nhiên, nhu cầu cũng như cách sinh hoạt của mỗi cư dân khác nhau.
Để đối ứng một cách chính xác đối với từng cư dân, VISAHO đang áp dụng hệ thống tự mình phát triển.
Việc đối ứng không có nhầm lẫn là ưu tiên số 1 và chúng tôi hướng tới việc có thể phán đoán trước nhu cầu của từng khách hàng để cung cấp dịch vụ.

img02

Để hướng tới cư dân,
từng người từng người một.

Chung cư là nơi sinh sống của nhiều cư dân.
Tuy nhiên, nhu cầu cũng như cách sinh hoạt của mỗi cư dân khác nhau.
Để đối ứng một cách chính xác đối với từng cư dân, VISAHO đang áp dụng hệ thống tự mình phát triển.
Việc đối ứng không có nhầm lẫn là ưu tiên số 1 và chúng tôi hướng tới việc có thể phán đoán trước nhu cầu của từng khách hàng để cung cấp dịch vụ.

Đầu trang

Liên hệ

024-3221-6336

8:30 - 12:00 13:00 - 17:30 Thứ hai ~ Thứ sáu