For board members

img01

Để cuộc sống cộng đồng của
cư dân tốt đẹp và thuận lợi

Ở những chung cư có nhiều người sinh sống, từng cư dân cần tuân thủ quy định, nguyên tắc chung của tòa nhà.
VISAHO hỗ trợ để thực hiện điều này dựa trên việc phát huy kinh nghiệm quản lý tòa nhà phong phú và know-how tiên tiến.

Để hướng tới cư dân,
từng người từng người một.

Chung cư là nơi sinh sống của nhiều cư dân.
Tuy nhiên, nhu cầu cũng như cách sinh hoạt của mỗi cư dân khác nhau.
Để đối ứng một cách chính xác đối với từng cư dân, VISAHO đang áp dụng hệ thống tự mình phát triển.
Việc đối ứng không có nhầm lẫn là ưu tiên số 1 và chúng tôi hướng tới việc có thể phán đoán trước nhu cầu của từng khách hàng để cung cấp dịch vụ.

img02

Để hướng tới cư dân,
từng người từng người một.

Chung cư là nơi sinh sống của nhiều cư dân.
Tuy nhiên, nhu cầu cũng như cách sinh hoạt của mỗi cư dân khác nhau.
Để đối ứng một cách chính xác đối với từng cư dân, VISAHO đang áp dụng hệ thống tự mình phát triển.
Việc đối ứng không có nhầm lẫn là ưu tiên số 1 và chúng tôi hướng tới việc có thể phán đoán trước nhu cầu của từng khách hàng để cung cấp dịch vụ.

Đầu trang

Liên hệ

024-3221-6336

8:30 - 12:00 13:00 - 17:30 Thứ hai ~ Thứ sáu